Február 24-március 1.

Február 26-án hamvazószerda, szigorú böjti nap. A reggel ½ 8 órai szentmisén, szombaton és vasárnap is hamvazás lesz.

Február 27-én 18:30-kor felnőtt hittan lesz a plébánián.

Február 28-án 17:30-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

Március 1-én ½ 10-kor emlékmise lesz a Békásmegyerről és Csillaghegyről kitelepített német ajkú emberekért.

Március 7-én 17:30-kor Erdő Péter bíboros úr imádkozza velünk az elsőszombati rózsafüzért, majd szentmisét mutat be a magyar ifjúságért és családokért.

Czestochowai Szűzanya képének hiteles másolata megérkezett a KÖVI-be, ahol 27-ig marad. Február 24. hétfőn 5 órakor kezdődik a rózsafüzér, 6 órakor szentmise, melyet Bese Gergő atya celebrál, majd ezt követően előadást tart a Madonna képről. Február 25. kedden 6 órakor lengyel – magyar rózsafüzér lengyel testvéreinkkel, 1/2 7-től a lengyel kórus hangversenyét hallgathatjuk meg. Szeretettel hívják és várják a kedves Testvéreket!

A személyi jövedelemadó bevallásnál ne mulasszuk el adónk 1 %-ának felajánlását az Egyháznak.

A szentmise hirdetései
Kapcsolat

Békásmegyer-Ófalui Szent József
Plébánia

Plébániai iroda: 1038 Budapest, Templom utca 18.
Hivatali órák:
Hétfő: 10:00–12:00
Kedd: 14:00–18:00
Péntek: 14:00–18:00
Telefon: +36 1 454 0571
E-mail: bekaspleb@communio.hu
Kórházlelkészség (éjjel-nappal hívható):
+36 1 213 9620

Szent József Plébánia számlaszáma:
OTP 11703006 – 20040187