Október 28-november 3.

A múlt hétvégén a Missziók javára gyűjtöttünk. Köszönjük szépen a Testvérek nagylelkű adományát, melynek összege: 200 535 Ft volt.

November 1-én pénteken, Mindenszentek ünnepén és szombaton, Halottak napján is vasárnapi miserend lesz templomunkban. Pénteken, az este 6 órai szentmisét ✝ papjainkért ajánljuk fel. Mise végén a Lucernárium szertartása lesz. A szombat esti szentmise most nem helyettesíti a vasárnapit, mert halottak napi.

Mindenszentek: Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-tól 8-ig bezárólag mindennap teljes búcsút nyerhet. Természetesen a szokásos feltételekkel: gyónás, áldozás, imádkozás a pápa szándékára. (A pápa szándékára elegendő egy Miatyánkot és egy Üdvözlégyet imádkozni. Egyetlen gyónás elegendő mind a nyolc napra.)
Halottak napja: Aki halottak napján meglátogat egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhet a szokásos feltételekkel. A templomlátogatás magában foglalja egy Miatyánk és egy Hiszekegy elimádkozását a meglátogatott templomban. A szokásos feltételek ugyanazok, mint fent. Ugyanez a búcsú elnyerhető Mindenszentek ünnepén, valamint a Halottak napját megelőző vagy követő vasárnapon is.

November 1-én a Tamás utcai temetőben délután 4 órakor megemlékezünk az elhunytakról.

Új Ember újság és Adoremus kapható, a jövő évi asztali-, fali- és zsebnaptár pedig rendelhető a sekrestyében.

A szentmise hirdetései
Kapcsolat

Békásmegyer-Ófalui Szent József
Plébánia

Plébániai iroda: 1038 Budapest, Templom utca 18.
Hivatali órák:
Hétfő: 10:00–12:00
Kedd: 14:00–18:00
Péntek: 14:00–18:00
Telefon: +36 1 454 0571
E-mail: bekaspleb@communio.hu
Kórházlelkészség (éjjel-nappal hívható):
+36 1 213 9620

Szent József Plébánia számlaszáma:
OTP 11703006 – 20040187