Keresztény Nemzeti Kör

Kapcsolattartó: Csányi Szilveszter

E-mail címe: knkbekasmegyer@gmail.com

A Békásmegyeri Szent József Plébánia közössége kebelén belül működik ez az egyesület, immár huszonhárom éve. Föltételezhető, hogy néhányan nem is értik egészen, mit keres a plébánián egy civil egyesület. Bizony, sokat. Annak idején – 1996-ban -, egyik alapítási szándékunk az volt, hogy az érdeklődők számára igyekezzünk történelmünket minél hitelesebb módon feltárni, bemutatni. Meghívtunk előadókat: egyháztörténészt, hadtörténészt, filozófia-doktort, történelmi idők (1956) szemtanúit, stb. De mi is útra keltünk és autóbusszal bejártuk hazánk ismert és kevéssé ismert tájait, megismerkedtünk rejtett, vagy kevéssé ismert történelmi értékekkel (Tarnaszentmária, Gyöngyöspata), illetve több éve rendszeresen járunk Kárpátaljára, de eljutottunk Krakkóba, Czestochovába, valamint a felvidéki Szepességbe is.

Másik alapvető szándékunk, hitünk alaposabb, mélyebb megismerése volt. E törekvéseinkben is segítettek vendégeink, mint Placid atya, Nemeshegyi Péter, Sajgó Szabolcs, de a művészeteken keresztül is eljuthattunk kitűzött céljaink közelébe: vendégeink között tudhattuk Szörényi Leventét, Eperjes Károlyt, Dörner Györgyöt, Budai Ilonát, Nemeskürty Istvánt, Döbrentei Kornélt, Selmeczi Györgyöt, Fekete Györgyöt, stb. Többször tartott előadást Czakó Gábor is. Egyesületünk rendszeresen megünnepli egyházi és társadalmi ünnepeinket, s ezek a programok mindenki előtt nyitva állnak.

Jelenlegi létszámunk kb. 50 fő. Természetesen nem vagyunk belterjesek, így vannak közülünk jó néhányan, kik nem is a mi Egyházközségünk tagjai. Kiváló a kapcsolatunk a Boldog Salamon Körrel, több közös rendezvényt is szervezünk, mindenki örömére. Egyesületünk továbbra is nyitott mindenki előtt, programjainkra minden érdeklődőt a jövőben is szeretettel hívunk és várunk.

A szentmise hirdetései
Kapcsolat

Békásmegyer-Ófalui Szent József
Plébánia

Plébániai iroda: 1038 Budapest, Templom utca 18.
Hivatali órák:
Hétfő: 10:00–12:00
Kedd: 14:00–18:00
Péntek: 14:00–18:00
Telefon: +36 1 454 0571
E-mail: bekaspleb@communio.hu
Kórházlelkészség (éjjel-nappal hívható):
+36 1 213 9620

Szent József Plébánia számlaszáma:
OTP 11703006 – 20040187